Domein jortt.shop

Verkopen via jortt.shop domein

De belangrijkste functie van een webshop is het realiseren van verkopen. Met jortt.shop krijg je een {winkelnaam}.jortt.shop domein. Hoe meer jortt.shops er zijn, hoe makkelijker, sneller en beter jouw shop gevonden gaat worden. De producten in jortt.shop staan meestal hoger in de zoekresultaten dan producten op Amazon en Etsy. Heb je zelf nog een website? Voeg dan een menu-item ‘Webshop’ toe en link deze naar jouw jortt.shop.

Eigen domein

Met jortt.shop kun je geen eigen domein gebruiken. Je webshop blijft onderdeel van jortt.shop. Dit zorgt ervoor dat je profiteert van de gezamenlijke kracht van alle jortt.shops, en dat je wordt opgenomen in de Google Merchants feed van jortt.shop.

Eigen website koppelen aan jortt.shop

Heb je een website en wil je deze koppelen aan je jortt.shop? Maak dan een knop ‘Webwinkel’ op je website. Zet in de hyperlink je jortt.shop. Je bestaande klanten komen zo direct in je shop terecht, terwijl er tegelijkertijd via Google nieuwe klanten worden aangetrokken.